Wednesday, August 22, 2012

甚麼也沒有

某八十後甚麼也沒有。

 街上的林寶堅尼,某八十後只能奢望可以行近一點拍拍照。卻不知克羅地亞的八十後正在埋頭製造一千匹馬力的電動跑車。 

某八十後夢想三十歲前可以供樓。地球另一面某人三十歲時買的,是俄羅斯的洲際彈道導彈。 

地球另一面的某人買了洲際彈道導彈之後,開了三間公司。然後窮得連租都交不起,要寄居朋友的家,面臨破產。他的浪漫,是將沒可能變成現實,所以由沒可能開始。

某八十後也想浪漫,卻沒有女朋友。 

某八十後甚麼也沒有。

Facebook 上每天看著甚麼的人幹了甚麼的事,某八十後只能概嘆,「這些機會不是我的」。

 某八十後曾幻想過,可以像古惑仔裏的鄭伊建那樣,「我唔妥你,我可以逗你;我唔鍾意你,我可以 dup 你;o靚仔你啤咩呀?出黎隻揪丫!」可惜某八十後一不夠帥,二沒急才,三沒膽量打人。

 「
不管天邊風已起
只想依依看著你
夜闌人靜會否仍可希冀

經得起憂傷與悲
只因心中有著你
路遙長夜記憶從不捨棄

長街的身影穿過風雨有傲氣
曾一起出走不怕闖進了絕地
如霧如煙 全像遊戲

彷彿天和地在挑選我跟你
如像我亦重遇了生死
難道只好淌淚心痛告別你
無法讓我此際替代你


某八十後某日看著老舊的電影,哭了。 不是為了電影的情節,而是為了自己 - 只懂跟隨別人教的四仔主義的他,似乎比古惑仔更加不像一個人。

Friday, August 3, 2012

四仔

子曰:「四仔:屋仔、車仔、老婆仔、BB 仔。」

這是課堂裏某些老師經常提起的,但從來沒提過其實是甚麼子。可能是來自法國瑞士交界的那位希格斯玻色子說的。

某八十後有一晚,極無聊。他無聊得連愛情動作片也不想看,他看了 BBC 的紀實片。內容講述一隻烏龜是如何成長、求偶、交配、生龜蛋,和死去的。

某八十後不耐煩,看完生龜蛋之後睡了。

他看到希格斯玻色子。

希格斯玻色子說:「一開始有光,有光之後有我,有我之後有星,星爆左之後變石頭,石頭爆左隻龜出黎,死左幾萬億隻龜之後就爆左你出黎...」

「o下?」

「搞咁多野,你而家先同我講你只係比隻龜勁左 33%。今鑊陷家剷喇!仆你個臭街呀!柒到無朋友呀!回水呀!」


迎新營

小弟進大學那年玩過兩個迎新營,其中一個遊戲是這樣的:

首先,遊戲一開始,所有人都要帶上眼罩。

第二,所有知道答案的人都不可以用任何方式提示未知道答案的人。

參與這個遊戲的學生要做的,就是要除去身上的一件衣物,放在地上。至於是哪一件呢?學生要自己想。只有一件是對的。

 一開始,通常就有不少人除去外衣,手錶,鞋等不太重要的衣服。當然這些答案是錯的。但這些錯不會有提示,遊戲會繼續。

然後就會有人開始除衫。這時工作人員會提示這個遊戲並非低級趣味。

過了一會就會有人繼續除衫,甚至嘗試除褲,除底褲。這當然就要出手制止了。

正確答案是除眼罩。 除眼罩有兩大好處:第一,眼罩是正確答案,丟了眼罩不用再猜。第二,你可以笑嘗試除褲的人。